Presentation

Maria Silvia är min författarsignatur. Namnet Silvia är inte

enbart en variant av latinets silva (skog). Det är också en del av

mina rötter och min anmoder Sara Christina Silvia, som levde

under 1700-talet. I sin tur härstammade hon från prästsläkten

Sylvius/Silvius i Gunnarskog

Jag bor i Värmland med man och norske skogskatten Columbus  

I veckorna arbetar jag Uppland med siffror som händer, har   

hänt, kommer att hända, ord som verktyg och ettor och  

nollor i formationer   

Min inspiration hämtar jag från naturen, myter och grekiska dramer
och mitt valspråk är  "Fantasi är den tråd som texter spinnes av"

Utgivningar

I akacieträdets skugga (diktsamling, 2004)

Det osynliga glashuset (diktsamling, 2005)

Medverkat i antologier, litterära tidskrifter

Närmanden, sju röster i samspråk (diktantolgi, 2005)

Revansch 2006 (Skrivarsidans prosa- och poesiantologi).

Fyra sorterskakor (Prosa- och diktantologi 2006, Gondolin Förlags AB)
Värmländsk Kultur 1/2004 (presenterar värmländska författare)
Värmländsk Kultur 6/2004

Värmländs kultur 3-4/2007
Ordinär 1/2006
//Maria Silvia