VFS dag i Sunne

Fantasiskt medlemsmöte med inbjudna gäster
Bengt Bratt, dramatiker och Stina Bergman, filmare