Publicerat

Utgivningar Maria Silvia

I akacieträdets skugga (diktsamling, 2004)

Det osynliga glashuset (diktsamling, 2005)

Gudinnans ö - myt och verlighet (poetisk reseskilding, 2008)

Musiktexter
I juletid (text Maria Silvia , musik Sandra Albertus, sång Jessica Andersson,
på cd "Värmländsk Julglädje" 2008)

Medverkat i antologier, litterära tidskrifter

Närmanden, sju röster i samspråk (diktantolgi, 2005)

Revansch 2006 (Skrivarsidans prosa- och poesiantologi).

Fyra sorters kakor -en bok om möten (prosa- och poesiantologi 2006)
Revansch 2008 (Skrivarsidans prosa- och poesiantologi)
Värmländsk Kultur 1/2004 (presenterar värmländska författare)

Värmländsk Kultur 6/2004

Ordinär 1/2006
Dalpennan 12

http://web.telia.com/~u54517876/Bokhandel.htm

Dikter tonsatta av Sandra Albértus
När jorden smyckas åter
Årstider
I höstens tid
I mitt minne
I juletid
Lovsång

http://www.musikhyllan.nu/