Dikten mötte dansen

En minnesrik förmiddag 24 november blev det, när poeter mötte dansare och danspedagoger  från Värmlands Dansteater. 
Dikter hade sänts in i förväg men andra spontanupplästes under work-shopen. Det utvecklades till ett interaktivt spel mellan dansare och oss närvarande poeter där uppläsning och dans resulterade i dansteater.   Att skriva för dans eller att att inspieras och skriva utifrån en dans förstod vi närvarande skulle utveckla oss vidare.